۰۲۱-۸۸۱۷۲۹۳۰ info@hermestourist.com

راهنمای سفر

  • هلند
  • آمستردام
  • 219.32 کیلومتر مربع
  • یورو
  • هلندی
  • 852,000

 

آمستردام یکی‌از محبوب‌ترین هدف‌های گردشگری در اروپا با بیش‌از چهار میلیون بازدیدکننده از سراسر جهان در سال است. بخش مرکزی آمستردام بافت فشرده و زیبای قدیمی خود را به خوبی حفظ کرده‌است و به یک موزهٔ روباز و دیدنی می‌ماند. به همین خاطر یکی از جاذبه‌های گردشگری در آمستردام، قایق‌سواری در کانال‌های داخل شهر است که از مقابل بسیاری از ساختمان‌های زیبای شهر می‌گذرد.

 

 

ساختار شهری آمستردام بر روی آب بنا شده است به گونه ای که بیش از  160 کانال در مناطق گوناگون این شهر ایجاد شده که همچنان مورد بهره برداری تفریحی و شهری قرار می گیرد و همچنین زیبایی منحصر به فردی به آرایش ظاهری این شهر بخشیده است. 

 

  

 

;

 

 

 

 آمستردام شهر پرجاذبه کشور هلند از آن دسته شهرهایی است که هر گردشگری با هر سلیقه ای و نگاهی قدم در آن گذارد راضی و خشنود و هیجان زده خواهد شد. آمستردام همچون دیگر  شهرهای اروپایی پر است از موزه و گالری و بناهای مجلل، پر است از رستوران های مدرن،  کافی شاپ های منحصربه فرد، فروشگاهها و بازارچه های سنتی اروپایی با سوغاتی های نمادین.

 

 

 

 

جمعیت هفده میلیون و دویست هزار نفری هلند همگی‌ در ۴۱۵۲۸ کیلومتر مربع  که از نیمه مساحت کشور اسکاتلند هم کوچک تر است،  زندگی‌ می‌ کنند. بر همین اساس، هلند یکی‌ از پر تراکم ترین کشورهای جهان است. شهرت هلند به لاله هایش، آسیاب های بادی  و کفش های چوبی است. همچنین به سطح ارتفاع پایین و آسیب پذیری اش به  سیل است.. هلند شانزدهمین اقتصاد دنیا و رتبه دهم درتولید ناخالص سرانه ملی‌ را داراست. 

 

 

کشور هلند یک سلطنت مبتنی‌ بر قانون اساسی‌ با سیستم پارلمانی  است که قسمتی‌ از پادشاهی هلند را شامل می شود. این پادشاهی شامل هلند و شش جزیره‌ در دریای کارائیب هست: آروبا و پنج جزیره‌ دیگر که انتیل هلند را تشکیل می‌ دهند، کوراساو و بونر در سواحل ونزوئلا و صبا، سنت اوستاتیوس  و سنت مارتین واقع در جنوب شرقی جزایر ویرجین آمریکا. 
نام هلند از نام دو استان هلند جنوبی و هلند شمالی که نقش عمده ای در تاریخ کشور دارند،  گرفته شده است. هلند در میان دریای شمال، بلژیک و آلمان واقع شده است. طول شمالی جنوبی آن ۳۰۰ کیلومتر و طول شرقی‌ غربی آن ۲۰۰ کیلومتر است. آمستردام، پایتخت این کشور با حدود ۷۵۰۰۰۰ نفر جمعیت، بزرگترین شهر کشور است. دولت، در شهر لاهه مستقر است . 
هلند به ۱۲ استان تقسیم شده است. شهر آمستردام پایتخت این کشور هست. البته پایتخت سیاسی این کشور شهر دنهاخ ( لاهه) هست که پادشاهی  و تمامی نهادهای دولتی در این شهر مستقر هستند.

 

 

 

دانشگاه آمستردام UvA و دانشگاه آزاد یا VU بزرگ‌ترین مراکز آموزشی این شهر هستند که در رشته‌های گوناگون دانشجو می‌پذیرند. در زمینهٔ هنر، مدرسهٔ عالی هنرها (Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten)مهمترین مرکز آموزشی ست که در رشته‌هایی چون رقص، موسیقی، نمایش و سینما دانشجو می‌پذیرد.

 

 

 

آمســتردام را مــی تــوان دوچرخــه دوســت تریــن شــهر دنیــا نامیــد. حــدود ۵۰ درصــد از حمــل و نقــل شــهری در آمســتردام بــا دوچرخــه صــورت مــی گیــرد. همچنیــن تعــداد دوچرخــه هــا در ایــن پایتخــت اروپایــی از تعــداد خودروهــا بیشــتر اســت. اصلــی تریــن توقــف گاه شــهر آمســتردام، ســازه ای ســه طبقــه اســت کــه ۱۰ هــزار دوچرخــه را در خــود جــای مــی دهــد. مســیرهای ویــژه دوچرخــه ســواری در آمســتردام بــه مراتــب بیشــتر از مســیرهای خودرو اســت و بــه همیــن دلیــل آمــد و شــد چندانــی با خودرو در ایــن شــهر مشــاهده نمــی شــود. جالــب اینجــا اســت کــه حتــی یــک روز مشــخص (دومیــن شــنبه مــاه مــه) در تقویــم ملــی هلنــد بــه نــام «روز دوچرخــه ســواری» نــام گــذاری شــده اســت.

 

 

 

 هوای پاک و مطبوع، آرامش روانی،  ترافیک سبک و کم حجم ، مدیریت اقتصادی و کم هزینه و از همه مهم تر حفظ  تندرستی،  نشاط و اندام ورزیده از نتایج فرهنگ دوچرخه سواری در  هلند است.

 

 

موزه ملی (Rijksmuseum)
یکی از محبوب‌ترین جاذبه های آمستردام بزرگ‌ترین موزه هنر در هلند می باشد که آثار نقاشی شاخص متعلق به هنرمندان به نام قرن هفدهم  را در خود جای داده است . یک عنصر جالب که به این میدان هویتی خاص بخشیده و به نماد اعتماد به نفس هلندی ها بدل گشته نوشته جلوی موزه است. I am sterdam  این نوشته به نمادی از اعتماد به نفس هلندیها تبدیل گشته است.
 

   
ژستهای همراه با شادی  گردشگران و تلاششان برای بالا رفتن از نمادهای حرفی این جمله، خود یکی از جاذبه های منحصربه فرد این میدان است.

 

 

 موزه اشتدلیک آمستردام Stedelijk Museum Amsterdam 

موزه ای مختص هنر نوین و معاصر است که در آمستردام، هلند واقع شده است. ساختمان این موزه در سده ۱۹ میلادی بنا نهاده شد، و بخشی که امروزه ورودی موزه از آن می‌گذرد، در سده ۲۰ام بدان افزوده شد. این موزه در میدان موزه در نزدیکی موزه ون‌گوگ در آمستردام قرار دارد.

 

 

 

 

 
میدان رامبراند (Rembrandt Square)
ایــن میــدان محبــوب و اغلــب شــلوغ، در اصــل در ســال ۱۶۶۸ بــه عنــوان بــازار کــره ســاخته شــد. مجســمه ای از نقــاش معــروف هلنــدی رامبرانــد، زینــت بخــش مرکــز ایــن میــدان اســت.

   

 

 میدان دام (Dam Square)
میــدان دام کــه یکــی از قدیمــی تریــن میــدان هــای آمســتردام اســت، بــا ســاختمان هــای تاریخــی از جملــه کاخ ســلطنتی احاطــه شــده اســت و کبوتر های محلی در سنگفرش های خیابان های اطراف آن، به طرز زیبایی پرسه می زنند و فضای آرام و دلنشینی را برای شهروندان و گردشگران پدید آورده اند. یــک بنــای یادبــود بلنــد در ایــن میــدان، بــه افتخــار قربانیــان جنــگ جهانــی دوم ســاخته شــده اســت.

 

 

   

 میدان دام که هسته مرکزی شهر شناخته می شود، ریشه در قرن سیزدهم میلادی دارد که با ساخت بناهای دولتی و مسکونی، کلیسا، بازار و شکل گرفته بود. با گذر زمان، اما،  به تدریج بناهای اولیه این میدان جای خود را به بناهای فاخر و اشرافی تری دادند و چندین بار مورد بازسازی و دوباره سازی واقع شدند.

 

 

 

 کلیسای نیو کرک Nieuwe Kerk 
نیو کرک یکی از کلیساهای مهم شهر آمستردام است که بیشتر ازدواج های سلطنتی و مراسمات مهم ملی در این کلیسا برگزار می شود.ورودی  این کلیسای ملی،  8 یورو به ازای هر نفر هست.

 

 

 

  

 

 

آسیاب بادی دِ خووایا (ِDe Gooyer Windmill)
آســیاب هــای بــادی کــه زمانــی در همــه جــای هلنــد بــه چشــم مــی خوردنــد، در حــال  حاضــر تبدیــل بــه منظــره ای نــادر در آمســتردام شــده انــد. آســیاب بــادی د خووایــا، کــه در ســمت شــرقی مرکــز تاریخــی واقــع شــده اســت ، یکــی از تنهــا شــش آســیاب بــادی باقــی مانــده در شــهر اســت.
  
  

   

این آسیاب زیبا  در حاشیه شرقی شهر واقع است و اگرچه سالهاست تغییر کاربری داده و به یک کافه بدل گشته، اما هنوز نقش نمادین خود را در افکار عمومی داخل هلند دارا است. 

  

 

 

 

 موزه پنیر Cheese Museum 
در چند قدمی خانه آنه فرانک (Anne Frank House) در آمستردام، موزه کوچکی  با هدف حفظ و صیانت از تاریخ و فرهنگ 600 ساله تولید پنیر در  هلند، بنا نهاده شده است که مورد توجه جدی گردشگران علاقه مند به فرهنگ غذایی این کشور اروپایی و محصول منحصر به فرد آن یعنی پنیر، قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 
 
پل ماخرهه   Magere Brug 
پل ماخرهه یکی از مکانهایی است که توریستهایی که به آمستردام سفر می کنند، دوست دارند که از آن بازدید کنند. البته به همه توریستها اغلب پیشنهاد می شود که این پل را در شب بازدید کنند زیرا منظره زیباتری دارد۰. پل ماخرهه در مرکز آمستردام در هلند و  بر روی رودخانه آمستل Amstel قرار دارد .
  

 

 

  

 

بازار گل (Flower Market)
بــازار گل آمســتردام در ســینگل کــه یکــی از کانــال هــای متعــدد شــهر اســت، واقــع شــده اســت. ایــن بــازار گل، آخریــن بــازار گل شــناور آمســتردام بــوده و همیشــه جمــع کثیــری از گردشــگران را بــه خــود جــذب مــی کنــد.

 

 

 

 
 
ایستگاه مرکزی (Central Station)
ایــن مرکــز حمــل و نقــل زیبــا در پایــان قــرن  ۱۹ بــه ســبک نئــو رنســانس ســاخته شــد. بــرای حفــظ ثبــات ایــن ایســتگاه کــه در کنــار یــک رودخانــه ســاخته شــد، از ۸۶۰۰ ســتون اســتفاده کرده بودند.

 

 
 
 
خانه آنه فرانک (Anne Frank House)
  خانه‌موزه آنه فرانک در ۳ مه ۱۹۶۰ افتتاح شد. این موزه در سال ۲۰۱۴، پس از موزه‌های امپراتوری و ون گوگ در جایگاه سوم پربازدیدترین موزه‌های هلند قرار گرفته است.

 

 
  


کاخ سلطنتی (Royal Palace)
میــلادی ســاخته شــده ۱۷ایــن کاخ ســابق، در اصــل بــه عنــوان یــک ســالن شــهر در قــرن بــود. لوئیــس، بــرادر ناپلئــون ، در آغــاز قــرن نوزدهــم آن را تبدیــل بــه یــک کاخ کــرد.

 

 

 

 

 
میدان لیدسیپلن (ِLeidseplein Square)

میــدان لیــدسیپلن آمســتردام، یــک میــدان پرازدحام در شهر آمستردام اســت که در میان جوانانــی کــه معمــولا غــروب روزهــای تعطیــل را در آنجــا مــی گذراننــد از محبوبیــت زیــادی برخــوردار اســت. در کنــار ایــن میــدان، تئاتــر زیبــای شــهر (Stadsschouwburg) قــرار گرفتــه اســت.

 

  
 
   


  

  

موزه بادی ورلدز         Body Worlds Museum    
این موزه علوم پزشکی و آناتومی بدن انسان در خیابان Damrak شهر آمستردام قرار دارد که در ساختمان شش طبقه آن آناتومی و اجزای بدن انسان به شیوه ای جزیی و دقیق به نمایش گذاشته شده است. علاقه مندان به علوم پزشکی و آناتومی بدن انسان از مراجعه کنندکان عمده این موزه علمی – پزشکی هلند هستند.

 


 

  

 

موزه ونگوگ (Van Gogh Museum)
مــوزه ونگــوگ کــه در یــک ســاختمان بــزرگ مــدرن واقــع شــده اســت، یکــی از محبــوب تریــن مــوزه هــای آمســتردام بــوده و بیــش از ۲۰۰ اثــر از ایــن نقــاش معــروف هلنــدی را در خــود جای داده است.

 

 

 

 

 

 پارک واندل  (Vondel park)


بزرگ‌ترین پارک آمستردام است و از مشهورترین پارک ‌ها درهلند با بیش از ۱۰ میلیون بازدیدکننده در سال می باشد. وندل پارک در جنوب Leidseplein. قرار گرفته است.

  

 

 

 از نظر گردشگران و علاقه مندان به طبیعت، واندل پارک از محبوب‌ترین مکان‌ها در آمستردام به شمار می‌رود. این یارک 140 ساله با وسعت 47 هکتاری خود در مرکز آمستردام سالانه میلیون ها بازدید کننده دارد.

 

 

 

 

مرکز خرید مگنا پلازا (magna plaza)

مرکز خرید مگنا پلازا (ساختمان اصلی پست پیشین) یکی از بزرگترین مراکز خرید کشور هلند است.نام این مجموعه تجاری بزرگ، در بین 50 مرکز .خریدجذاب جهانی به چشم می خورد.  معماری و طراحی تاریخی و زیبای این مکان چشم همه بینندگان را خیره می کند

 

 

 

 

وجود فروشگاه های کالای ورزشی، کالاهای لوکس و تجملی، جواهرآلات،  لوازم و تجهیزات منزل،فروشگاه های اسباب بازی و نیز گالری های هنری متنوع و اجرای موسیقی زنده در فضای داخلی آن، از ویژگی های مهم این مرکز تجاری در آمستردام است.

 

 

 

رژیم غذایی مردم هلند از انواع خوراکی‌ها و روش‌های آشپزی سنتی تشکیل شده است. به نظر می‌رسد، آن‌ها این نوع رژیم غذایی را از شیوه‌ی زندگی ماهیگیران با تنوع آبزیانی که صید می‌کردند و کشاورزان با رشد و پرورش انواع گیاهان، غلات و نیز پرورش گونه‌های مختلفی از چهارپایان اهلی و رام کردن حیوانات وحشی سرزمین خود، کسب کرده و از گذشته تا کنون، حتی با وجود تغییراتی در سبک آشپزی و استفاده از مواد غذایی مصرفی، همچنان بر استفاده از آن روش‌‌ها، معتقد و ثابت قدم هستند. وعده‌های غذایی مردم هلند، بسیار ساده و بی‌تکلف است.

 

 

 

در هلند سیب زمینی چنان ارزش و اعتباری دارد که به یکی از نمادهای غذایی این کشور تبدیل شده و کمتر کسی است که به قدم در آمستردام بگذارد و نتواند طعم سیب زمینی های سرخ شده هلندی را بچشد.

 

 

 

سیب‌زمینی‌های سرخ شده همراه با سس مایونز، پیاز خام وسس‌کچاپ در  رستوران های هلندی و مراکز فروش اسنک، سرو می شود. 

 

 

 

 بیتربالن Bitterballen
توپ های گوشتی هلندی که نوعی خاص از کروکت  kroketten  هستند که همراه با سس خردل خورده می شوند و تقریبا در تمام منوهای رستوران های آمستردام دیده می شوند و مورد استقبال زیاد گردشگران نیز قرار  می گیرد..

 

 

 

 

 شاه ماهی Raw herring
هلندی ها که علاقه زیادی به مصرف ماهی دارند، در ماههای می تا جولای ، شاه ماهی را به صورت خام و با پیاز خرد شده و خیارشور می خورند.

 

 

 

 

این غذای محبوب هلندی در  مراکز  تهیه و سرو ماهی خام موسوم به  herring carts به شهروندان و گردشگران عرضه می شود.

  

  کیبلینگ  Kibbeling 

تکه های سرخ شده ماهی سفید به همراه سس مایونز که در بیشتر خیابان های شهر آمستردام به عنوان یک میان وعده سالم و مقوی سِرو می شود.

 

 

اولیبالن Oliebollen 
از دیگر خوراکی‌های سنتی هلند اولیبالن است که در شب سال نو سرو می شوند و طعمی شبیه به پیراشکی دارند که به عنوان یک میان وعده همراه با نوشیدنی های داغ و خوشمزه سرو می شود.

 

 

 

 

 

اسنرت  Snert
اسنرت یا سوپ نخودفرنگی که به سوپ خامه ای نیز معروف است از جمله غذاهای زمستانی سنتی هلندی هست که از  گزینه های محبوب آنان برای وعده  شام می باشد.که به همراه نان گرم و تازه سرو می شود.

 

 

 

 

استامپوت  Stamppot
پوره سیب‌زمینی به  همراه  قطعه های کوچک های سوسیس که همراه با سبزیجات تهیه و پخته می شود، یکی دیگر از غذاهای پرتقاضای شهروندان هلندی است.

Zuurkool نوعی دیگر از استامپوت (سیب زمینی له شده) است که در تهیه آن از کلم ترش استفاده می شود.

 

   

 

 

 

 

hutspot هوت اسپوت
ترکیبی شگفت انگیز از سیب زمینی، هویج و پیاز با گوشت یا سوسیس، یکی از غذاهای بسیار خوشمزه هلندی را شکل داده است که قطعا لذت خوردن آن، هر گردشگری را محظوظ خواهد کرد.

 

 

  

 

پنیر گودا Gouds Kaas
معروفیت هلند به پنیرهای متنوع آن  مربوط میشه که باعث معروفیت هلند بعنوان صادرکننده پنیر به سراسر جهان شده و پنیرهایی مثل گودا (Gouda) ایدام (Edam)- لیدان- آلکمار(Alkmaar) هست که شهرت بسیارخوبی در هلند دارند.

 

 

اگر در مدت اقامت‌ در آمستردام زیاد پنیر گودا را نوش جان کردید و قصد داشتید برای خودتان هم کمی پنیر به خانه ببرید، پنیرهای محلی را امتحان کنید. این پنیرها را می‌توانید از فروشگاه‌های محلی خریداری کنید وحداقل برای چند روزی این طعم به‌یاد ماندنی را تجربه کنید.

 

 

(Stroopwafel) استروپوافل  
استروپوافل یک شیرینی هلندی و  نوعی کلوچه شیرین است که از خمیر پخته‌شده تهیه شده و به صورت افقی بریده می‌شوند که تاریخ پخت آن به قرن 18 میلادی بازمی گردد. این شیرینی بسیار خوشمزه در کنار شیر و هات چاکلت، گزینه ای ایده آل برای ساعات عصرگاهی گردشگران خواهد بود..

 

 


 

 

ویزاهای در حال اجار

هرمس توریست مفتخر است با ارائه تورهای تفریحی و نمایشگاهی بالاترین کیفیت را با پایین ترین نرخ ممکن برای شما دوستان عزیز فراهم آورد. تورها از بین بهترین پروازها و بهترین هتل ها انتخاب شده اند و سعی ما استفاده از بهترین لیدرها برای همراهی شما دوستان عزیز در کل سفر است. از ابتدا تا انتها با شما و در کنار شما هستیم.


ردیف عنوان تور قیمت از تاریخ تا تاریخ فایل توضیحات
۱ تور هلند ۱۴۸۰ يورو ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۲ تور ۷ روزه هلند و آلمان (آمستردام و مونيخ) ۱۵۸۰ يورو ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
۳ نمايشگاه هنر آمستردام / AIAF / شهريور ۹۸ از ۵۰۰ يورو ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
۴ جشنواره قهوه آمستردام / Coffee Festival/ اسفند ۹۸ از ۵۰۰ يورو ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
 
 هوای هلند به نسبت خیلی از شهرهای اروپا خنک تر است و بارش های متعدد در این کشور امری مرسوم است. بارش های گسترده و طولانی مدت و فرهنگ دوچرخه سواری و همچنین وجود گل و گیاه در نقاط گوناگون شهر، هوای هلند را به پاکی دهکده های ییلاقی کرده است.
 
 آب و هوای هلند، از نوع آب هوای معتدل دریایی می باشد. درجه هوا در زمستان به ندرت به زیر صفر می رسد و اگر هم برسد بیشتر از یکی و دو روز نیست. در تابستان نیز در گرمترین روزها ی سال درجه دما به ندرت به 30 درجه می رسد. کلاً آب و هوای هلند نسبت به آلمان گرمتر می باشد. تقریباً سرتاسر هلند آب و هوای یکسان با هم دارند و اختلاف درجه بیشتر از 3 درجه نیست. در هلند به علت وزش باد و نبودن کوه و ارتفاعات وضعیت هوا دائم در حال تغییر می باشد. مثلاً ممکن است در عرض تنها ده دقیقه شما تجربه ای از یک هوای ابری، آفتابی، بارانی و مه آلود را با هم داشته باشید. در ضمن نوعی باران پودر مانندی هم در هلند وجود دارد که در ایران وجود ندارد.

 

 

45

گزینه های حمل و نقل

290

تعداد هتل های 5 ستاره

120

کلوپ های شبانه

101

کافه رویال